Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα grandebretagnestore.com ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094008519, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών,  οδός Βας. Γεωργίου Α’ 1, με αριθμό Μ.Η.Τ.Ε. 0206K015A0021500 και έχει λάβει τον 1818/14 αριθμό εγγραφής στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Με το παρόν γνωστοποιούνται οι όροι που ισχύουν για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, καθώς και για αυτούς που πραγματοποιούν αγορές και σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά την αναζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, την παραγγελία, την αποστολή τους και την τυχόν επιστροφή.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ – ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΙΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τους όρους των συμβάσεων με τους πελάτες, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και με απλή ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα μας (site). Οι νέοι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν από την ανάρτησή τους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.